Äldrevärlden

Äldrevärlden är ett digitalt verktyg för dig som jobbar inom äldreomsorgen, t.ex. på äldreboenden eller inom hemtjänsten. Äldrevärlden inspirerar och ger tips på hur man kan stimulera de äldre att kommunicera med varandra och syftar till att väcka gamla minnen och lockar till skratt och diskussion. Äldrevärlden går att använda såväl av den enskilde som i grupp och väcker många reaktioner som "javisst ja", "ja, det känner jag igen" och "kommer ni ihåg..."

Äldrevärlden kan även användas till personalens kompetensutveckling samt ge anhöriga kunskap om t.ex. demenssjukdomar eller tips om anhörigvård, förutom att den givetvis kan användas tillsammans de äldre för att få dem att minnas saker de varit med om i sitt liv och berätta om.

Abonnemang

Ett abonnemang på Äldrevärlden kostar 1200kr + moms för 12 månader.

Inloggning

Kulturlådan

Kulturlådan är ett digitalt verktyg för äldre som syftar till att väcka gamla minnen, locka till skratt och inspirera till att göra något. Kulturlådan inbjuder till användande av såväl den enskilde som i grupp och väcker många reaktioner som "javisst ja", "ja, det känner jag igen" och "kommer ni ihåg...". Varje kulturlåda har ett tema t.ex. Musik att minnas till, och innehåller en kort introduktionsfilm och bilder, text och musik sorterat under rubrikerna Titta, Lyssna, Skratta, Leka, Läsa och Berätta.

Fördjupning är avsedd för personalen och innehåller tips på hur ni kan arbeta med kulturlådan tillsammans med de äldre samt mer avancerat innehåll för att ge en fördjupad kunskap om lådans tema.

Fysiska lådan

Fysiska lådan är ett komplement till den digitala kulturlådan. Det är en låda med riktiga saker du kan beställa och använda på aktivitetsträffar för taktil stiumlans av de äldre. Lådorna plockas ihop vid beställning och kan innehålla böcker, CD och andra föremål baserat på temat för den låda du valt. Varje låda är unik då man aldrig vet vad man hittar.

Förbandslådan

Kompetensutveckling för personal och anhöriga. I Förbandslådan hittar du tips på litteratur, filmer och sidor på nätet med tema om t.ex. demens, omvårdnad eller livets slutskede.

Bildgalleriet

En bild säger mer än tusen ord! Bildgalleriet är uppdelat i olika fotoalbum, t.ex. natur, geografi eller historia. Tanken är att man tittar på bilder i grupp för att väcka minnen och stimulera till samtal mellan de äldre.

Om Äldrevärlden

Äldrevärlden är en produkt skapad av Kerstis byrå och Ingeborn Data AB.

Kersti är bibliotekarie och museiman med etnologi som huvudämne. Hon började att producera fysiska kulturlådor 2010 för Mediapoolen Västra Götaland AB, som har 37 kommuner i sitt ansvarsområde med tillgång till Kulturlådan. Idén att göra digitala kulturlådor utvecklades under Kerstis arbete med de fysiska kulturlådorna och resulterade 2015 i Ädrevärlden. Syftet med Äldrevärlden och de digitala kulturlådorna är att stimulera och aktivera äldre som inte kommer i kontakt med IT så ofta samt att göra livet lite roligare och sprida kunskap om "livet förr" i en inte alltför avlägsen tid.

För att producera digitala kulturlådor behövs en driftig dataexpert, Thomas. Thomas är civilingenjör och systemutvecklare med mångårig erfarenhet av digital pedagogik, användarinteraktion och användbarhet. Äldrevärlden är en modern portal, anpassad för användning på såväl datorer som mobila enheter med fokus på enkelhet och användbarhet.

Har du frågor är du välkommen att maila oss på info@aldrevarlden.se