Äldrevärlden

Äldrevärlden är ett digitalt verktyg för dig som jobbar inom äldreomsorgen, t.ex. på äldreboenden eller inom hemtjänsten. Äldrevärlden inspirerar och ger tips på hur man kan stimulera de äldre att kommunicera med varandra och syftar till att väcka gamla minnen och lockar till skratt och diskussion.

Äldrevärlden kan även användas till personalens kompetensutveckling samt ge anhöriga kunskap om t.ex. demenssjukdomar eller tips om anhörigvård, förutom att den givetvis kan användas tillsammans de äldre för att få dem att minnas saker de varit med om i sitt liv och berätta om.

Kulturlådan

Kulturlådan är ett verktyg för äldre som syftar till att väcka gamla minnen, locka till skratt och inspirera till att göra något. Kulturlådan kan användas enskilt eller i grupp och väcker många reaktioner som "javisst ja" och "ja, det känner jag igen".

Kompetenslådor

Kompetensutveckling för personal och anhöriga. Kompetenslådorna innehåller tips på litteratur, filmer och sidor på nätet med tema om t.ex. demens, omvårdnad eller livets slutskede.

Fotoalbum

En bild säger mer än tusen ord! Bildgalleriet är uppdelat i olika fotoalbum, t.ex. natur, geografi eller historia. Tanken är att man tittar på bilder i grupp för att väcka minnen och stimulera till samtal mellan de äldre.

Fysiska Kulturlådan

Fysiska reminicenslådor som vi plockar ihop på beställning. Teman som t.ex. Arbetsliv, Hemsöjd och hantverk, Lumpen, Skoldags, Ungdomstid och Musik att minnas till.

Abonnemang

Ett abonnemang på Äldrevärlden kostar 2000kr + moms per år och gäller för ett äldreboende eller aktivitetslag.

Boken Kulturlådan

Nu finns boken Kulturlådan, till hjälp för dig som jobbar med aktiviteter i äldreomsorgen. Den är tänkt för dig som vill jobba analogt och fixar egna reminicenslådor.